Eurookna-interiérové-dveře

Potírání odpůrců

Ačkoliv se již od počátku ozývaly hlasy, které upozorňovaly, že látkové pleny ve srovnání s jednorázovými kalhotkami mají i některé výhody a je tedy přinejmenším vhodné oba druhy alespoň kombinovat podle potřeb a podle způsobu použití pro ten, či onen účel, bylo těmto názorům v nejlepším případě nenasloucháno a, v horších případech, byli dokonce ostrakizováni jejich zástupci.

Zbožštění několika výhod

Na druhé straně se přeceňovaly a nadsazovaly některé menší výhody jednorázových kalhotek. Byla to zejména výhodnost použití při cestování a odstranění nutnosti prát je. Lenost opět zvítězila nad rozumem a účelností. Nikdo tehdy nemluvil o spoustě chemikálií a látek ropného původu, používaných při výrobě, o obrovském nárůstu množství odpadu, o zdravotních rizicích jejich používání.