Eurookna-interiérové-dveře

Solární ohřev vody

Firma Euronom původem ze Švédska vám nabízí systémy pro solární ohřev vody. Díky nim můžete ušetřit až 80% výdajů za ohřev vody pro všechny činnosti a návratnost investice je okolo čtyř let. Navíc je celý systém ekologický a jednoduchý. Díky solárnímu ohřevu vody nejen ušetříte, ale uděláte něco pro budoucnost jak svoji, tak vašich dětí.
Zařízení pro solární ohřev vody se skládá z několika částí. Hlavní jsou solární panely nebo kolektory. Další část je cirkulační čerpadlo s regulátorem výkonu a teplotními čidly. Poslední částí je výměník tepla z pravidla umístěný v nádrži s vodou. Teplo je přenášeno pomocí teplonosné kapaliny proudící skrz zařízení.

Využití systému

Systémy pro solární ohřev vody se dají využít jak pro ohřev tekoucí vody, tak pro ohřev vody na vytápění i pro vyhřívání bazénů.